Đánh giá cuộc gọi Viber

Có cơ hội không quá nhiều, nhưng lâu đời ứng dụng cuộc gọi miễn phí. Hoặc là một vài điện thoại sử dụng ID là như nó có, hoặc khi nó được tin dùng danh bạ điện thoại của máy di động thông minh, đã thực hiện các có nhiệm vụ như dòng hoặc Skype. Nếu cấu hình ban đầu, có mẹo hay nói mổi nơi như và trò chuyện với không ép buộc đăng nhập và không tính tiền.

Chất lượng cuộc gọi:

Viber gọi nhau khá tuyệt vời. Kể từ khi cơ sở hạ tầng theo tỷ lệ của thẻ lượng con người là rắn Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến không hài lòng với cuộc gọi.

Cuộc gọi video: –

Không có có trách nhiệm cuộc gọi video.

Trò mổi nơi như:

Nó không thể được dự kiến ​​liên quan đến trò chuyện với. Kể từ khi đọc không xảy ra tâm trạng để xoa dịu.

Trò chuyện nhóm gọi:

Nhóm Chat có mẹo hay là 15 người tối đa đồng xuân, cuộc gọi sẽ chỉ có một-một. Nhóm này rất có tác dụng vì nó có thể được quản lý bằng một cái tên.

Sử dụng:

Số lượng con người ít thẳng thắn. Không quan tâm rất nhiều đến điều đó ứng dụng lâu đời. Sẽ là áp dụng mà các chúng mình trong biết.

Đánh giá tổng thể:

Ưu việt tốt đối với các cuộc gọi không tính tiền, nhưng thẻ lượng người sử dụng của thiếu với, là một áp dụng mà không thể được đề nghị xem xét sự bất tiện của trò chuyện. Ngoài ra vẫn còn lo lắng về quá phần lớn về quan điểm ứng dụng và tính liên tục trong tương lai của theo tên người dùng cá nhân của công ty không phải là một nổi tiếng ở nước ngoài.